Otse põhisisu juurde

Signe Vesso “Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching”

Viimasel ajal on palju kuulda sellistest mõistetest nagu kovisioon, coaching, supervisioon, mentorlus ja segadust võib tekitada nende sisu ja kuidas nad üksteisest erinevad. Raamatus on nende eripärad välja toodud ja sügavuti käsitletud kovisiooni olemust, teooriaid, millele see põhineb, rolli, mõju, juhtimist ja mudeleid. “Kolleegidevaheline grupi-coaching ehk kovisioon on formaat, kus grupp sarnast tööd tegevaid inimesi kohtub regulaarselt kokkulepitud aegadel. Nad analüüsivad ja lahendavad tööalaseid olukordi ning õpivad üheskoos eesmärgiga toetada kõikide osalejate isiklikku ja professionaalset arengut”.

Tegemist on esimese eesti keeles ilmunud kovisiooni käsiraamatuga. Autor on varem kirjutanud coaching´u teemalise doktoritöö ning omab palju praktikat antud valdkonnas. Raamatus on põhinetud teoreetilisele käsitlusele kui ka oma isiklikele kogemustele, mistõttu on huvitav lugeda erinevaid näiteid, kuidas miski toiminud on. Üksikasjalikult on välja toodud grupiliikmete rollide kirjeldus, grupi eesmärk, grupireeglite paikapanek, kohtumiste ettevalmistamine, enesearengu tähtsus ja reflekteerimine. Huvitav on see, et kovisooni puhul ei pea olema alati üks kindel juht, vaid rolle on võimalik kolleegide vahel vahetada. Kõik liikmed on omavahel võrdsed. Üheskoos kindlate juhtumitega tegeledes on võimalik saada uusi loomingulisi lahendusi, mida saab sarnaste juhtumite puhul ka edaspidi kasutada. Inimene (juhtumi omanik) räägib, kuidas ta on tööalase juhtumi lahendanud, mis tundeid, mõtteid ja küsimusi see on tekitanud. Ülejäänud grupiliikmed kuulavad hinnanguvabalt, vahelesegamata, toetavalt ja püüavad kaaslast mõista. Üheskoos arutledes on võimalik saada suurem hulk alternatiivsed lahendusi ja ideid, kuna inimestel on erinevad teadmised, kogemused ja vaated. Lisaks paraneb paralleelselt ka inimeste eneseteadlikkus. Raamatus on välja toodud suur hulk küsimusi, mida grupiliikmed esitada võivad ja mis aitavad tõhusamalt juhtumi omanikul end avada. Lisaks leiab ülevaate erinevatest mudelitest, mida on võimalik gruppidel katsetada ja enda jaoks sobivaimad valida. 

Lisaks raamatule on Signe Vessolt ilmunud ka coaching´u küsimuste kaardid – “Coachingu ratas: 168 mõjuvõimast coachingu küsimust”. Kaardipakk sisaldab kasutusjuhendit. 

Kommentaarid