Otse põhisisu juurde

Töö sakib? 100 pingelist olukorda tööelust ja selle lahendamise variandid

Tegemist on kaardipakiga, mis sisaldab 100 erinevat tööelus ettetulevat olukorra kirjeldust ja nendega toimetulemise viise. Tõenäoliselt on kõik töötajad suuremal või vähemal määral neid kogenud. Igaüks saab valida, missuguse käitumisviisi ta kirjeldatud olukorras on valinud või valiks ja kaardi teisel pool on vastuse variandid, mida peetakse sobivaks käitumiseks ja reageerimiseks situatsiooni lahendamisel. Mõned vastusevariandid on väga vaimukad. Kaasas on ka väike infovoldik, kus on lahti seletatud erinevaid mõisteid ja lisatud ka harjutusi, erinevaid eneseabitehnikaid ja suhtlusnippe (kehtestavaid mina-sõnumeid). Teemad, mida on puudutatud: motivatsioonipuudus, (töö)rõõm, arenemisvõimalused, töökiusamine, tagarääkimine, tagasiside, ajaplaneerimine, delegeerimine, (töö)stress, tööviljakus, läbipõlemine, töökeskkond, unehäired, töö- ja eraelu piirid, keskendumishäired, muretsemine, tüdimus, enesekehtestamine jm. Lisaks on räägitud ka suurest kontrollivajadusest ja perfektsionismist, mis võib viia läbipõlemiseni. Esimene samm stressiga toimetulemiseks on see, kui me seda märkame ja endale tunnistame. 
Kaardimäng puudutab väga olulisi vaimse tervisega seotud teemasid. Aeg-ajalt on kasulik endale meelde tuletada, mida ma tegelikult tahan ja väärt olen ning arutleda, kas annab midagi ära teha, et ebamugavat olukorda muuta. 

Kommentaarid