Otse põhisisu juurde

Martin Kukk „Röövitud pioneeri juhtum. Krolli teine juurdlus“

„Röövitud pioneeri juhtum” on järg raamatule „Reeturlik metsavend”. Ka peategelane, riikliku julgeoleku uurija Endel Kroll, on mõlemas raamatus sama. Tegu on küll kahe täiesti erineva looga, ega eelda eelmise osa lugemist. 

Tegevus toimub 1959. alguse Eestis. Uurija Krolli ülesanne on selgitada välja natsionalistliku grupeeringu liikmed, kes maalivad tänavatele Eesti Vabariigi sümboleid ja levitavad nõukogudevastaseid lendlehti. Selleks saadetakse ta Kose-Lükati pioneerilaagrisse vanempioneerijuhiks. Nagu tollele ajale omane, pidi kogu aeg kartma ja kahtlustama, kas keegi on just see, kellena ta end esitleb. Kokku saab sellest üks ajaloolise taustaga krimilugu, mille puhul on raske otsustada, mis on olulisim – krimiloole omane põnevus, nõukogude ajale omase olustiku ja õhustiku suurepärane edasiandmine või hoopis lugu eestimeelsuse alalhoidmisest sellel keerulisel ajal. 

Peab tunnistama, et kuigi lugu ise oli huvitav, ei olnud raamat minu jaoks sama ladus ja hästi loetav kui eelmine. Laused tundusid keeruliselt konstrueeritud, täis arvukaid liitsõnu, lauselaiendeid jne. Ühesõnaga sugugi mitte suupärased. Eks need tolleaegsed nimetused olidki väga pikad ja ebasuupärased (nt. Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Ehitusmaterjalide Tööstuse Valitsus) ning kasutati ohtralt lühendeid (NKVD, VTK, ÜLKNÜ, ENSV, KGB, NLKP jne jne). 

Kohati tundusid ka dialoogid natuke ebarealistlikud ja liiga seletavad. Ilmselt on seda tarvis noorema lugeja jaoks, et tausta ja tolle aja arusaamu paremini selgitada. Nagu seda, kes on kangelaspioneerid, mismoodi tegutses KGB jne. Kõik see saast, mis nõukogude ajal elanutele on maast madalast pealuu sisse tambitud.

Kommentaarid