Otse põhisisu juurde

Tõnu Raid "Harjumaa ristimine 1219-1220"

Meie kartograafia guru Tõnu Raid on ilmutanud huvitava ja ilusa raamatu ristiretkedest Eestimaa pinnal. Taanlaste ristirännakud on ära toodud peamiselt Harjumaal, kuid jõuavad ka otsaga Virumaale.

Kas teadsite, et Harjumaa ja kogu Eesti teedevõrgu algus ulatub ristimiseelsesse aega? Me oleme üsna reaalselt ja meie esivanemate liikumisradu arvestades siiani füüsiliseltki seotud oma muinasajaga. Kas pole lummav?

Raamatus on kasutatud Rootsi ajal tehtud kaarte, kuid see ei sega maa ristimisest ligi 470 aastat hiljem valminud kaartide põhjal ristimiskäikude pikki lõike taastada. Huvitav fakt, mis küll otseselt ristiretki ei puuduta, on see, et Rootsi ajal kaardile paigutatud teed vastasid 95% ulatuses 1950. aastateni. Harju- ja Virumaal on vedanud, kuna nende ulatuses on võimalik kasutada 13. sajandist pärit teksti mitmesuguste teemade uurimisel, eriti aga ristimisel käidud teede, kohanimede ja asustuse ajaloo osas. Kui lugeja on mingil moel seotud mõne külaga Harjumaal, siis on ju huvitav heita pilk peale 400 aasta tagusele kaardile ja näha, kustkaudu taanlased esivanematele uut usku tõid.

Kogu seda süstematiseeritud kaardistikku juhatab sisse huvitav ajaloo ülevaade, kus on endistele aegadele lähenetud objektiivselt ja kindlatele allikatele toetudes. Aga on ka asju, mida me kindlalt ei tea, kuid mida me võime oletada, kasutades kainet mõistust ja praegusi teadmisi ajaloost. Kirjutatud on taanlaste tulekust Eestimaale, ristimisprotsessist ja tolleaegsest eesti ühiskonnast. Raamat sisaldab huvitavaid tähelepanekuid taanlaste liikumiskiiruse ja logistika kohta. Ka eestlaste kohta, kes tõenäoliselt abistasid taanlasi ja oskasid (vähemalt mõned) olukorda ära kasutada elatise teenimiseks. Eestlane polnud tol ajal midagi nii tohmakas, et oleks võinud tekkida „Kolumbuse-aegse Ameerika situatsioone, kus pärismaalastele määriti kulla ja hõbeda eest pähe peeglikildusid ja värvilisi nööpe” (lk 30).

Raamat viib meid 800 aasta tagusesse aega. Palju me eestlaste ristimisest üldse teame?

Soovitan lugeda!

Kommentaarid