Otse põhisisu juurde

Bill O'Reilly ja Martin Dugard "Jeesuse tapmine: lugu Jeesuse ristilöömisest"

http://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/588/894/thumbnails/view/c49cbecf3396ff5bca8de4afea76987a1a3090a8/jeesuse-tapmine.jpg
Haarav, huvitav ja hästi kirja pandud raamat neile, kes armastavad ajalugu.

Ajalooliste sündmuste keskmeks on Jeesuse tegevus, mida autorid nimetavad revolutsiooniliseks (mida see kahtlemata oma ajastu kontekstis ka oli) ja ristilöömine. Kuna tegu pole raamatuga, mille esmaseks eesmärgiks oleks anda teoloogilist haridust, siis kirjanikud-ajaloolased on keskse teema ümber taasülesehitanud maailma, milles nood sündmused toimuda said. 

Olgu märgitud, et autorid on varem välja andnud dokumentaalteosed "Killing Lincoln: The Shocking Assassination that Changed America Forever (2011)" ja "Killing Kennedy: The End of Camelot (2012)", mida kahjuks eesti keelde veel tõlgitud pole. Need raamatud, sealhulgas "Jeesuse tapmine" põhinevad ajaloolistel faktidel ja dokumentidel nii palju, kui see on võimalik. 

Autorid ei vaatle Jeesust kui messiat, vaid kui ajaloolist isikut ja tema n-ö ebaseaduslikku tegevust, kui arvestada tolle aja arusaamu ja tõekspidamisi. 

Sündmused viivad lugeja Rooma impeeriumisse, kus keisreid peeti jumalateks ning kus keisrid võisid endale lubada jumalikku elu: igaüks just nii, nagu ta seda oma äranägemise järgi või ka rikutuse tasemel lubada oskas. Teisalt käib lugeja kaasas juudamaalastega, saades osa nende elust, mis oli väga suures osas kammitsetud kogukonna ja usuliste reeglitega. Jeesuse elu, alates lapsepõlvest kuni surmani, on esitatud ajaloolisel taustal koos kõige sinna juurde kuuluvaga: võimuvõitlus impeeriumis, sõjalised sündmused, põhjused rahva rahulolematuseks, tolle aja kombestik jne. 

Kui aga silmas pidada teoloogilisi teadmisi, siis kahtlemata esitab raamat meile olulisima Jeesuse elust ja tegevusest, mida me arvame end niikuinii teadvat, kuid mille meeldetuletamine, arvestades meie kristlikku kultuuritausta, ei ole kunagi ülearune ja ka mitte tüütu, eriti kui see on esitletud haarava dokumentaaljutustusena. 

Ilmumisandmed: Tallinn : Ersen, 2014 

Soovitab Marju

Kommentaarid