Otse põhisisu juurde

Elina Kallas “Loovustehnikad: 99 viisi ideede leidmiseks”

Raamatu esimeses pooles on tutvustatud lühidalt loovuse ja innovatsiooniga seotud teooriat ning ülejäänud osas on kirjeldatud erinevaid loovustehnikaid, mille abil on võimalik ideid genereerida, valida ja probleeme lahendada. Näiteks metafoorid, kuradi kaitsmine jm. 
Tänapäeval räägitakse palju loovusest. See on vajalik uute lahenduste leidmiseks. Loovuse puhul kasutatakse divergentset ehk hargnevat mõtlemist, kus kasutatakse teadmisi ja kujutlusvõimet, et võimalikult palju erinevaid ideid genereerida ning samuti ka konvergentset ehk koonduvat mõtlemist, kus loogikat kasutades antakse ideedele hinnang – valitakse välja alternatiivid. Koolis käies nõutakse meilt konvergentset mõtlemist ning seetõttu on meie fantaseerimisvõime vähenenud. 
Raamatus on kirjeldatud erinevaid loovmõtlemist takistavaid tegureid, loovuse ja innovatsiooni erinevusi ning vaadeldud teemat ka organisatsiooni poole pealt. Kas organisatsioon peaks ka midagi tegema, et töötajad oleksid loovad? Üks asi, mis loovust pärsib, on hierarhiline süsteem. Pigem on vaja suurendada töötajate autonoomsust ning soosida teisitimõtlemist. Organisatsioonikliima mängib väga suurt rolli. Näiteks välja on toodud, et üksteise tagarääkimine, üldine negatiivsus on loovust piiravad, kuna kogu energia kulub rünnakuks või siis enesekaitseks. Raamatust saab soovitusi, kuidas organisatsioonis loovust parandada ja rõhutatatakse, kui tähtsad on hästi töötavad meeskonnad, huumor ning ebaõnnestumiste aktsepteerimine. 
Loovus on asi, mida tahan kindlasti enese juures arendada. Olen avastanud, et lahenduste otsimise juures keskendun liigselt võimalikele takistustele ja see on kindlasti loovust pidurdav faktor. Minu jaoks muudavad raamatu väärtuslikuks just seal kirjeldatud loovustehnikad, mis on praktilised tööriistad, millest igaüks saab endale sobivaimad välja valida. 

Head unistamist ja kastist välja mõtlemist meile kõigile!

Kommentaarid