Otse põhisisu juurde

J. Margus Klaar “Kuidas tootest rohkem kasu lõigata: sissejuhatus teenusedisaini”

Teenusedisain on teema, mille puhul tundub, et see on muutumas aina populaarsemaks ning paljud tunnistavad selle tõhusust. Tegemist on väga kliendikeskse lähenemisviisiga, kus uuritakse, kuidas tooteid/teenuseid parendada ja vajaduspõhiselt luua uusi. Oluline on välja selgitada, mida kliendid tegelikult väärtustavad. Disain tähendab probleemi lahendamist. “Teenusedisaini võtmetegur on maailma vaatamine kliendi silmadega – muuta ei ole vaja mitte tema, vaid ettevõtte käitumist”. 
Raamatust saab ülevaate teenusedisaini olemusest ja põgusalt on käsitletud mõnda meetodit, mida on võimalik ka endal proovida, näiteks kliendi teekonna koostamine, puutepunktide leidmine ning kirjeldatud on ka persoonade ja empaatiakaardi tegemise sisu ja kasulikkust. Rõhutatud on seda kuivõrd vajalik on teenusedisaini puhul rääkida inimestega (klientidega) otse, neid intervjueerida, esitada miks-küsimusi ning püüda saada võimalikult erinevate kliendirühmade arvamusi. Ise ei tohiks kunagi liiga palju eeldada, sest isegi kogu oma empaatiavõimet rakendades, ei saa siiski täpselt teada, kuidas on kõndida teise inimese kingades. Hiljuti kuulsin ka tabavat ütlust, et eeldamine on ebaõnnestumiste ema. Teenusedisaini puhul on oluline mainida, et see on meeskonnatöö ja eriti hea kui sinna on kaasatud võimalikult erinevaid osapooli, et näha kogu pilti laiemalt. Raamat annab teenusedisaini olemusest arusaamiseks hea ülevaate ning selles on toodud ka palju näiteid, mis muudab lugemise eriti põnevaks. 

Kommentaarid